هشدار طوفان‌شن در استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان

هشدار طوفان‌شن در استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و در نواحی مستعد طوفان‌شن در استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان هشدار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169583/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85169583/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86