هشدار طوفان گردوخاک یا شن برای ۳ استان طی امروز و فردا

هشدار طوفان گردوخاک یا شن برای ۳ استان طی امروز و فردا
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از احتمال طوفان شن در شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی و جنوب شرق خراسان رضوی در روز جاری (دوشنبه) و فردا خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219590/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85219590/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7