هشدار قرمز جوی برای شرق استان تهران و غرب سمنان تا پایان امروز

هشدار قرمز جوی برای شرق استان تهران و غرب سمنان تا پایان امروز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح قرمز نسبت به بارش شدید باران و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی در شرق استان تهران و ارتفاعات غربی استان سمنان هشدار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134329/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2منبع: https://www.irna.ir/news/85134329/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2