هشدار قرمز هواشناسی برای بارش شدید باران در ۵ استان

هشدار قرمز هواشناسی برای بارش شدید باران در ۵ استان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور با پیش‌بینی بارش شدید باران در هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان و بوشهر، برای این استان‌ها هشدار قرمز صادر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444087/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86