هشدار مجدد هواشناسی برای طوفان شن در ۳ استان

هشدار مجدد هواشناسی برای طوفان شن در ۳ استان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواشناسی در هشدار نارنجی مجدد اعلام‌کرد: طوفان شن امروز (سه‌شنبه) هم شمال سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی و جنوب شرق خراسان رضوی را در بر می‌گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220618/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85220618/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86