هشدار نارنجی درباره تداوم آلودگی هوا در تهران و کرج 


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی درباره تداوم آلودگی هوا در تهران و کرج تا روز سه شنبه هشدار سطح نارنجی صادر کرد.منبع