هشدار پلیس راه نسبت به تداوم ریزش سنگ در محورهای کوهستانی مازندران

هشدار پلیس راه نسبت به تداوم ریزش سنگ در محورهای کوهستانی مازندران
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رییس پلیس راه مازندران با اشاره به ریزش کوه حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه در جاده هزار و مسدود شدن این محور بر روی خودروهای عبوری، گفت: احتمال وقوع این بلیه در دیگر محورهای کوهستانی استان هم وجود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184641/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85184641/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86