هشدار پلیس راه نسبت به ریزش سنگ در محورهای کوهستانی مازندران

هشدار پلیس راه نسبت به ریزش سنگ در محورهای کوهستانی مازندران
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی بر استقرار سامانه ناپایدار جوی در ارتفاعات که با بارش رگباری باران، وزش باد، رانش زمین و خطر ریزش سنگ در محورهای کوهستانی همراه است، از رانندگان وسایل نقلیه خواست هنگام تردد در محورهای ارتباطی این استان جوانب احتیاط را در نظر بگیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85191987/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85191987/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86