هفت هزار و ۸۰۰متقاضی سرپل ذهابی در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند

هفت هزار و ۸۰۰متقاضی سرپل ذهابی در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند
قصرشیرین- مجله خبری راه و ساختمان- فرماندار سرپل ذهاب گفت:
هفت هزار و ۸۰۰متقاصی در طرح ملی نهضت مسکن ثبت نام کرده اند که پس از بررسی‌های لازم از این تعداد ۲ هزار و ۷۰۰ نفر واجد شرایط هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85256768/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85256768/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF