همزمان با هفته دولت ۴۷۳۲ واحد مسکونی تحویل مردم خوزستان شد

همزمان با هفته دولت ۴۷۳۲ واحد مسکونی تحویل مردم خوزستان شد
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در آیین افتتاح همزمان ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کشور باحضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور، چهار هزار و ۷۳۲ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان به بهره‌برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212366/%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B7%DB%B3%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85212366/%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B7%DB%B3%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF