همکاری ۱۳ استان برای تخلیه کالاهای متروکه در بندرشهید رجایی

همکاری ۱۳ استان برای تخلیه کالاهای متروکه در بندرشهید رجایی
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – حدود ۱۰ هزار کانتینر بلاتکلیف و حاوی کالاهای متروکه در بندر شهید رجایی وجود دارد که مدیران اموال تملیکی ۱۳ استان کشور برای تخلیه و تعیین تکلیف سه هزار کانینتر در این بندر همکاری می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232339/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C

  چگونه با خودرو شخصی به خارج از ایران سفر کنیم؟