هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما گرفته نشده است


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواپیمایی گفت: پیشنهاد افزایش قیمت بلیت پروازها در حال بررسی است، اما هنوز مورد تصویب قانونی قرار نگرفته است.منبع