هواپیماهای جدید از محل منابع دولت خریداری شد

هواپیماهای جدید از محل منابع دولت خریداری شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به تازگی با هدف نوسازی و توسعه ناوگان هوایی کشور، تعدادی هواپیمای جدید از محل منابع دولت خریداری شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135758/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF