هواپیمایی هما پروازهای خرم‌آباد به نجف را راه‌اندازی کرد

هواپیمایی هما پروازهای خرم‌آباد به نجف را راه‌اندازی کرد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در ایام اربعین از فرودگاه خرم آباد به مقصد فرودگاه نجف پرواز می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220158/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF