هواپیمایی کیش فروش بدون واسطه بلیت در مسیرهای پرتقاضا را آغاز کرد

هواپیمایی کیش فروش بدون واسطه بلیت در مسیرهای پرتقاضا را آغاز کرد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواپیمایی کیش از آغاز فروش سیستمی و بدون واسطه پروازهایش در مسیرهای مختلف پرطرفدار داخلی از جمله کیش- تهران و تهران- مشهد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140644/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

  اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر سرعت می‌گیرد