هوای استان تهران ۱۲ درجه سردتر می‌شود

هوای استان تهران ۱۲ درجه سردتر می‌شود
تهران-مجله خبری راه و ساختمان- اداره کل هواشناسی تهران با صدور هشدار سطح نارنجی از کاهش ۶ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا در استان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85255363/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  جزییات تامین سه هزار و ۲۰۰ هکتار زمین نهضت ملی مسکن در کرمان