هوای ۹ استان امروز در معرض خیزش گردوخاک شدید قرار دارد

هوای ۹ استان امروز در معرض خیزش گردوخاک شدید قرار دارد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواشناسی از تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نواحی مستعد، خیزش یا نفوذ گردوخاک طی امروز تا فردا در قم، جنوب تهران و هفت استان دیگر خبر داد و اعلام کرد: تا زمان فعالیت این سامانه، افراد سالمند و بیماران تنفسی و قلبی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233376/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85233376/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF