واحدهای مشاور املاک شوش ساماندهی می‌شوند

واحدهای مشاور املاک شوش ساماندهی می‌شوند
دزفول – مجله خبری راه و ساختمان – رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوش با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه املاک و مستغلات گفت: برای هفت بنگاه املاک متخلف در شوش در بازرسی های انجام شده پرونده تعزیراتی تشکیل شد و این روند ادامه دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187783/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85187783/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF