واردات ۲۰۰۰ اتوبوس بین شهری ویژه اربعین در دستورکار وزارت راه‌وشهرسازی

واردات ۲۰۰۰ اتوبوس بین شهری ویژه اربعین در دستورکار وزارت راه‌وشهرسازی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌ و شهرسازی از انجام اقدامات لازم برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس بین شهری، ویژه ایام اربعین ۱۴۰۲ خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175458/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85175458/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C