وارش به دیار کریمان رسید؛ افزایش پروازهای کرمان – مشهد

وارش به دیار کریمان رسید؛ افزایش پروازهای کرمان - مشهد
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل فرودگاه های کرمان از ورود شرکت هواپیمایی وارش برای نخستین بار به این استان خبر داد و اعلام کرد که با حضور این شرکت پروازهای مشهد افزایش می‌یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85426039/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF