واژگونی مینی‌بوس در جاده هراز ۶ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی مینی‌بوس در جاده هراز ۶ مصدوم برجا گذاشت
ساری -مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی اورژانس مازندران اعلام کرد که واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور اصلی مازندران به تهران در جاده هراز ۶ مصدوم برجا گذاشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169333/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85169333/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA