واکنش مثبت بازار مسکن به اقدامات دولت/ کاهش قیمت‌ها نتیجه برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز

واکنش مثبت بازار مسکن به اقدامات دولت/ کاهش قیمت‌ها نتیجه برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- اقدامات دولت در راستای ساماندهی بازار مسکن با آغاز فصل جابه جایی مستاجران جواب داده و شواهد به خوبی گواه این واقعیت است که در روزهای اخیر، فعالیت های صورت گرفته به خصوص در ارتباط با برخورد بنگاه های غیر مجاز مثمر ثمر بوده و قیمت ها در این بازار در حال فروکش است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85128307/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF