واگذاری‌های واحدهای نهضت ملی مسکن نشانه تحقق وعده دولت است

واگذاری‌های واحدهای نهضت ملی مسکن نشانه تحقق وعده دولت است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را با فعالیت جهادی قابل انجام دانست و گفت: در برخی استان‌ها، نخستین واگذاری‌ها نهضت ملی مسکن انجام شده و این نشانه تحقق وعده دولت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85263136/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  ریل‌گذاری برای رونق حمل‌ونقل چندوجهی؛دستورکار جدی کشتیرانی