واگذاری زمین برای ساخت ۶۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن به روش گروهی

واگذاری زمین برای ساخت ۶۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن به روش گروهی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه ۱۳۶ هزار واحد شهری نهضت ملی تحت مسئولیت بنیاد وارد فاز عملیاتی شده است، از واگذاری زمین به استعداد ۶۷ هزار واحد به شکل گروه ساخت به متقاضیان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135638/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C