ورود بیش از ۴۹۳ هزار وسیله نقلیه به استان اصفهان ثبت شد

ورود بیش از ۴۹۳ هزار وسیله نقلیه به استان اصفهان ثبت شد
اصفهان- مجله خبری راه و ساختمان- رییس مرکز مدیریت راه‌های اصفهان گفت: ورود ۴۹۳ هزار و ۱۲۷ وسیله نقلیه به جاده‌های استان در تعطیلات پایان ماه صفر(۲۲ تا ۲۵ شهریور جاری) به ثبت رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231612/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B9%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

  سدهایی که سدِ سیل نمی شوند