ورود ۳۴۶ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی

۳۴۶ دستگاه شامل انواع ناوگان ریلی توسعه‌یافته ساخت داخل در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، به ارزش ۱۰۰۹ میلیارد تومان، وارد شد.

به گزارش ایسنا، مراسم ورود ۳۴۶ دستگاه ناوگان ریلی نو به شبکه ریلی امروز شنبه ۱۴ مرداد در ایستگاه راه آهن تهران، با حضور سید میعاد صالحی، معاون وزیر و مدیرعامل راه‌آهن برگزار شد.

در این مرحله مجموع ناوگان جدید توسعه‌یافته ۳۴۶ دستگاه ناوگان است که این تعداد شامل ۳۳۹ واگن باری نو، دو دستگاه لکوموتیو نو و پنج واگن مسافری نو است. این تعداد ناوگان ۱۰۰ درصد در شرکت‌های داخلی تولید شده است. میزان ورود ناوگان به شبکه ریلی طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051408034/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B4%DB%B6-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8Cورود ۳۴۶ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی

  بازنگری طرح هادی ۱۸۴ روستا در قزوین