ورود ۴۲۸ دستگاه ناوگان جدید و بازسازی شده به شبکه ریلی کشور


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با حضور وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل راه آهن، سومین مرحله ورود ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور شامل ۴۲۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی ساخت داخل و بازسازی شده به ارزش ۱۶۱۸ میلیارد تومان، برگزار شد.منبع
  راه‌اندازی دفاتر نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف هند