ورود ۷ فروند هواپیما به ناوگان ایران ایر/ بدهی ۶۰۰میلیون دلاری بابت هواپیماهای برجامی

ورود ۷ فروند هواپیما به ناوگان ایران ایر/ بدهی ۶۰۰میلیون دلاری بابت هواپیماهای برجامی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از برنامه اورهال ۲ فروند از ایرباس‌های زمینگیر هما خبر داد و گفت: این دو فروند ایرباس به همراه ۵ فروند ای.تی.آر تا ۶ماه آینده عملیاتی می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151225/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85151225/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C