ورود ۸۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی/ نرخ بلیت پرواز برای ایام نوروز تغییری نمی‌کند

ورود ۸۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی/ نرخ بلیت پرواز برای ایام نوروز تغییری نمی‌کند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه ۸۰ فروند هواپیمای جدید در دولت سیزدهم وارد ناوگان هوایی کشور شده است، گفت: استفاده از شرکت‌های دانش بنیان موجب شده که دیگر هیچ هواپیما و موتوری برای تعمیر از کشور خارج نشود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85392682/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B8%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85