وزارت راه و شهرسازی در پنج خط منسجم، نهضت ملی مسکن را پیش می‌برد

وزارت راه و شهرسازی در پنج خط منسجم، نهضت ملی مسکن را پیش می‌برد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به هماهنگی بخش‌های مختلف دولت برای ساخت مسکن، گفت: نوسازی بافت فرسوده به عنوان یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری از برنامه‌های مهم دولت است و در مجموع وزارت راه و شهرسازی در پنج خط منسجم در حال پیش بردن طرح نهضت ملی مسکن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140684/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

  انتقاد استاندار کرمان از کمبود پروازهای اربعین و رقابتی نبودن کار هواپیمایی‌ها