وزش باد در تهران و استان‌های ساحلی خزر

وزش باد در تهران و استان‌های ساحلی خزر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی گفت: فردا در تهران و همچنین برای استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید رخ می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156129/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85156129/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1