وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق کشور تا دو روز آینده

وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق کشور تا دو روز آینده
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس سازمان هواشناسی گفت: وزش باد شدید در دو روز آینده مناطق شرق و جنوب شرق کشور را در بر می‌گیرد که در برخی نقاط سبب گردوخاک نیز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85432576/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85432576/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87