وزش باد شدید در شرق و شمال شرق کشور

وزش باد شدید در شرق و شمال شرق کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی از وزش باد شدید در شرق و شمال شرق کشور، به ویژه در منطقه زابل خبر داد که سبب خیزش گردوخاک نیز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188705/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  استفاده از ظرفیت صادرات تعاونی‌ها در ارزآوری