وزش باد شدید همراه با رگبار و رعدوبرق در شرق کشور/ پیش‌بینی آسمان صاف برای پایتخت

وزش باد شدید همراه با رگبار و رعدوبرق در شرق کشور/ پیش‌بینی آسمان صاف برای پایتخت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس سازمان هواشناسی از وزش باد شدید همراه با رگبار و رعدوبرق برای شرق کشور و همچنین بارش‌ شدید باران در جنوب شرق اصفهان، ارتفاعات کرمان، شمال خراسان رضوی و شمال و شمال و غرب استان هرمزگان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85129997/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85129997/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86