وزش باد شدید و گروخاک طی ۵ روز آینده در شرق و غرب کشور/ سواحل شمال و جنوب، مواج و متلاطم

وزش باد شدید و گروخاک طی ۵ روز آینده در شرق و غرب کشور/ سواحل شمال و جنوب، مواج و متلاطم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی از پیش بینی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت برای شمال استان های آذربایجان غربی و شرقی و وقوع باید شدید همراه با خیزش گرد و خاک برای منطقه زابل خبرداد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148166/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85148166/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B7%DB%8C-%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84