وزش باد و رگبار پراکنده در پایتخت

وزش باد و رگبار پراکنده در پایتخت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هوای پایتخت پس از صدور هشدار نارنجی از سوی سازمان هواشناسی برای تهران و۱۱ استان دیگر شاهد رگبار پراکنده، رعد و برق، وزش باد و گرد و خاک بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131660/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85131660/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA