وزش باد و گردوخاک در برخی محورهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان

وزش باد و گردوخاک در برخی محورهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان گزارش شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85249136/%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

  آمادگی ایران ایر برای برقراری پروازهای حج عمره بعد از ۸ سال