وزیر راه: مسیر پاتاوه- دهدشت به طول ۱۳۶ کیلومتر تکمیل شد

وزیر راه: مسیر پاتاوه- دهدشت به طول ۱۳۶ کیلومتر تکمیل شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی اعلام‌کرد: مسیر پاتاوه-دهدشت به عنوان بخشی از مسیر کریدور شمال- جنوب در مرکز کشور به طول ۱۳۶ کیلومتر به طور کامل تکمیل و بهره برداری از این محور همزمان با سفر رئیس جمهور انجام می گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169973/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85169973/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF