وزیر راه و شهرسازی از خلیج گرگان بازدید کرد

وزیر راه و شهرسازی از خلیج گرگان بازدید کرد
گرگان- مجله خبری راه و ساختمان- مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی که رییس جمهور را در سفر استانی دوم گلستان همراهی می‌کند صبح پنجشنبه از خلیج گرگان بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85327058/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF