وزیر راه و شهرسازی: بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی را سرعت دهند

وزیر راه و شهرسازی: بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی را سرعت دهند
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است، گفت: بانک ها روند پرداخت تسهیلات این طرح در استان ایلام را سرعت دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195235/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C