وزیر راه و شهرسازی: بیش از هزار واحد متخلف مشاور املاک در کشور پلمب شد

وزیر راه و شهرسازی: بیش از هزار واحد متخلف مشاور املاک در کشور پلمب شد
یاسوج-مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نظارت دقیق و همه جانبه بر بازار مسکن، گفت: در همین ارتباط بیش از هزار واحد مشاور املاک متخلف در سراسر کشور شناسایی و پلمب(مهر و موم) شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85173687/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85173687/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1