وزیر راه و شهرسازی: تردد در سه‌راهی حادثه‌خیز سقز- مریوان- سنندج ایمن می‌شود

وزیر راه و شهرسازی: تردد در سه‌راهی حادثه‌خیز سقز- مریوان- سنندج ایمن می‌شود
سنندج – مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: پروژه تقاطع غیر همسطح مریوان در سه‌راهی سقز- مریوان- سنندج از فردا جمعه ۱۲ آبان ماه زیر بار ترافیک می‌رود و این نقطه حادثه‌خیز استان کردستان برای تردد امن می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85278960/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%ACمنبع: https://www.irna.ir/news/85278960/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC