وزیر راه و شهرسازی: تکمیل گذرگاه‌های راهبردی در دستور کار دولت قرار دارد

وزیر راه و شهرسازی: تکمیل گذرگاه‌های راهبردی در دستور کار دولت قرار دارد
شیراز- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز در مسیر شمال به جنوب و دریا به دریا شاهد وقوع اتفاق بزرگی هستیم و تکمیل گذرگاه‌های راهبردی بعد از تاکید رهبر معظم انقلاب به عنوان یک امر مهم در دستور کار دولت قرار گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85256592/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

  پایداری اشتغال با آموزش در محیط واقعی کار