وزیر راه و شهرسازی عازم باکو می‌شود

وزیر راه و شهرسازی عازم باکو می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان به منظور پیگیری مصوبات و همچنین بازدید از پروژه‌های دو کشور و دیدار با مقامات عالی رتبه این کشور، روز جمعه ۱۴ مهرماه به باکو سفر می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85247773/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85247773/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF