وزیر راه و شهرسازی: عملکرد بانک های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بود

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در بحث بانک ها در همین 5 ماه به اندازه دو سال قبل کار شده اما اصلا کافی نیست. 

وی افزود: طی 5 ماه به اندازه دو سال قبل از آن تسهیلات پرداخت شده و رشد داشتیم، ولی تکلیفش بیش از این است، عملکرد بانک ها رضایت بخش نیست. از رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستم و  تلاش های زیادی شد. بعد از جلسه شورای عالی مسکن 4 جلسه برگزار شد و  دو روز گذشته بانک به بانک ارزیابی انجام شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: عملکرد بانک های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است.

بذرپاش با بیان اینکه عملکرد بانک های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است، گفت: بانک های خصوصی وظیفه ملی برعهده دارند. سپرده مردم که در اختیارشان است را باید برای پروژه های ملی بیاورند.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402080302096/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7وزیر راه و شهرسازی: عملکرد بانک های خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بود