وزیر راه و شهرسازی وارد ایلام شد

وزیر راه و شهرسازی وارد ایلام شد
انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911704/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

ایسنا/ایلام مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه شهدا، وارد ایلام شد.