وصول ۱۰ همت از منابع نفتی برای نهضت ملی مسکن

وصول ۱۰ همت از منابع نفتی برای نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری راه و ساختمان، “محمدرضا مهدیار اسماعیلی” امروز (یکشنبه) در نشست خبری افزود: یکی از مهمترین وعده‌های رئیس‌جمهور شهید تامین و ساخت مسکن بود که هم قانون و هم نیاز کشور بود.
وی بیان‌داشت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ابتدا تاکنون از ۲ میلیون و ۶۰۳ هزار واحد عبور کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در این زمینه تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب شده که ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آن به‌طور مستقیم توسط مردم تامین شده و ۱۳۷هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی بوده است.
مهدیار اسماعیلی خاطرنشان‌کرد: تاکنون ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر به بانک‌ها معرفی شدند که ۷۸۴هزار نفر آنان منجر به قرارداد شده، ۹۵۹ هزار نفر در صف انعقاد قرارداد بوده و بیش از ۴۴۰ هزار نفر نیز نقص پرونده داشتند.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، صندوق ملی مسکن با هدف هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ راه اندازی شده است.
ادامه دارد…

منبع: https://www.irna.ir/news/85502789/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

  هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به راه‌های روستایی کردستان اختصاص یافت