وضعیت اشتغال کدام کشور مطلوب است؟

نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر به ۲.۶ درصد رسید و نسبت فرصت‌های شغلی در ۱.۲۹ باقی ماند که حاکی از دسترس بودن شغل برای افراد جویای کار است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402081007015/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

نسبت فرصت‌های شغلی در ۱.۲۹ باقی ماند که همچنان نشان‌دهنده در دسترس بودن نسبتا پایدار مشاغل به ازای هر متقاضی در ژاپن است.

وضعیت اشتغال کدام کشور مطلوب است؟

رقم منتشرشده مطابق با انتظارات بود و این رقم نسبت به نرخ بیکاری ۲.۷ درصدی ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس گزارش اداره آمار کشور ژاپن که در روز گذشته منتشر شد، نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر به ۲.۶ درصد رسید.

  دستور وزیر راه برای رفع مشکلات ارزی شرکت‌های هواپیمایی