ویدیو/ اولین اعتصاب کارگران سامسونگ بعد از ۵۵ سال کار

ویدیو/ اولین اعتصاب کارگران سامسونگ بعد از ۵۵ سال کار

۲۸ هزار عضو اتحادیه سراسری سامسونگ الکترونیک (NSEU) پس از به نتیجه نرسیدن بر سر دستمزد و پاداش اعتصاب کردند، این اتحادیه هفته گذشته از برپایی یک روزه این اعتصاب خبر داده بود و سرانجام اعضای اتحادیه اقدام اعتراضی خود را روز گذشته جمعه (۱۸ خرداد) برپا کردند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: یزدان قربانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1403031912566/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

  لزوم ارتباط با همسایگان برای سوق دادن منطقه به سوی توسعه و پایان بحران‌ها