ویدیو / برداشت مکانیزه برنج در بندر انزلی

ویدیو / برداشت مکانیزه برنج در بندر انزلی
تصویربردار: رضا اکبری / تدوینگر: امین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100123/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8Cبرداشت برنج در استان گیلان به دو روش سنتی (دستی) و مکانیزه (ماشینی) انجام می‌شود، با توجه به رشد تکنولوژی و کاهش هدر رفت محصول، شالیکاران رغبت بیشتری به برداشت مکانیزه برنج دارند.